ترجمه فارسی

تاکنون ترجمه فارسی کتاب «استراتژی اقیانوس آبی» در دو نسخه ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ توسط چندین نفر/انتشارات انجام شده است. در زیر به مجموعه این ترجمه‌ها اشاره می‌کنیم.

ناشر: آریاناقلم {نسخه ۲۰۱۵}
مترجم: علیرضا پورممتاز
سال نشر: ۱۳۹۶ (چاپ دوم)
شابک: ‭۹۷۸-۶۰۰-۷۶۷۷-۲۰-۹

 

ناشر: منشور سمیر {نسخه ۲۰۱۵}
مترجم:غلامرضا رسولی
سال نشر: ۱۳۹۶ (چاپ اول)
شابک: ‭۹۷۸-۶۰۰-۴۶۷-۰۱۲-۸‬

 

ناشر: شاهنده
مترجم: هادی احمدی – داوود احمدی
سال نشر: ۱۳۹۵ (چاپ اول)
شابک: ‭۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۶-۳۷-۶‬‬

 

mehrناشر: مهر امیرالمومنین‏‫ (علیه السلام)
مترجم: مجید گلپایگانی، شهناز پیروز‌فر
سال نشر: ۱۳۸۷
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۹-۰۶۱-۳

 

atefiatefi1ناشر: محمدرضا عاطفی [گروه ناب (مشاوره، آموزش، تحقیقات)]
مترجم: محمدرضا عاطفی
سال نشر: ۱۳۸۸
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۲۰۵۶-۰‬

 

nazmناشر: نظم‌پویان صنعت نوین
مترجم: مهرداد رحمانی‌فر، حمید آخوندی شیویاری
سال نشر: ۱۳۸۷