ترجمه فارسی

تاکنون ترجمه فارسی کتاب «استراتژی اقیانوس آبی» توسط چندین نفر انجام شده و چندین انتشارات نیز، نشر آن را بر عهده گرفته اند. در زیر به مجموعه این ترجمه‌ها اشاره می‌کنیم:

arianaناشر: آریاناقلم {چاپ قبلی توسط انتشارات آسیا ثبت شده است}
مترجم: علیرضا پورممتاز
سال نشر: ۱۳۹۰ (چاپ چهارم)
شابک: ‭۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۷-۳۴-۴

 

mehrناشر: مهر امیرالمومنین‏‫ (علیه السلام)
مترجم: مجید گلپایگانی، شهناز پیروز‌فر
سال نشر: ۱۳۸۷
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۹-۰۶۱-۳

 

atefiatefi1ناشر: محمدرضا عاطفی [گروه ناب (مشاوره، آموزش، تحقیقات)]
مترجم: محمدرضا عاطفی
سال نشر: ۱۳۸۸
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۲۰۵۶-۰‬

 

nazmناشر: نظم‌پویان صنعت نوین
مترجم: مهرداد رحمانی‌فر، حمید آخوندی شیویاری
سال نشر: ۱۳۸۷