خدمات آکادمی

آکادمی استراتژی اقیانوس آبی در راستای اهداف خویش و تحقق برنامه های متناظر آن، اقدام به آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی استراتژیک برای شرکت ها و سازمان های تولیدی و خدماتی می نماید. مهم‌ترین خدمات ارائه شده از سوی این آکادمی در سرفصل‌های زیر ارائه می‌گردد:

  • برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشنایی مدیران و کارکنان سازمان‌ها با مفاهیم نوآوری و رقابت نوین
  • مشاوره به مدیران و تصمیم‌گیران سازمان‌ها و صنایع بخش خصوصی و دولتی به منظور تحول کسب و کار
  • رصد حوزه‌های گوناگون کسب و کار و ارائه و ارائه سند تحلیلی کسب و کار به سازمان‌ها و شرکت‌های آن حوزه
  • ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و ایده‌های پژوهشی به منظور تأمین نیاز جامعه دانشگاهی

 به منظور ارتباط با مجموعه آکادمی، از طریق صفحه ارتباط با ما اقدام نمایید.