خرید کتاب

به منظور تهیه کتاب استراتژی اقیانوس آبی می‌توانید به وسیله لینک‌های زیر به فروشگاه‌های معتبر اینترنتی دسترسی یافته و کتاب مورد نظر را سفارش دهید:

۱ـ خرید کتاب (نشر آریاناقلم) از سایت آریانا قلم

۲ـ خرید کتاب (نشر گروه ناب) از سایت کتاب فردا

۳ـ خرید کتاب (نشر آسیا) از سایت کتاب فردا