خرید کتاب

به منظور تهیه کتاب استراتژی اقیانوس آبی می‌توانید به وسیله لینک‌های زیر به منابع اصلی توزیع این کتاب‌ها دسترسی یافته و کتاب مورد نظر را سفارش دهید:

۱ـ خرید کتاب (نشر آریاناقلم) از سایت آریانا قلم

۲ـ خرید کتاب (انتشارات شاهنده) از سایت اقیانوس آبی

ما برای سایر ترجمه‌ها خرید اینترنتی فعالی نیافتیم. برای مشاهده عناوین و مشخصات همه آنها می‌تواند به این صفحه مراجعه کنید.