چارچوب چهار اقدام

چهارچوب چهار اقدام یا الگوی چهار اقدامی به منظور تجدید ساختار مولفه‌های ارزش آفرین برای مشتری در ایجاد یک منحنی ارزش جدید ایجاد شده است. به منظور نقض کردن رابطه جایگزینی میان تمایز و کاهش هزینه و برای دست یابی به یک منحنی ارزش جدید، چهار سوال کلیدی وجود دارد که منطق استراتژیک صنعت و مدل کسب وکار را به چالش می‌کشد:

۱ـ از بین عواملی که صنعت آنها را بدیهی فرض می‌کند، کدام‌ها باید حذف شوند؟
۲ـ کدام عوامل را باید تا سطح قابل توجهی پایین‌تر از استاندارد صنعت کاهش داد؟
۳ـ از بین عواملی که تا به حال در صنعت ایجاد نشده‌اند، کدام عوامل باید خلق شوند؟
۴ـ کدام عوامل را باید تا سطح قابل ملاحظه‌ای بالاتر از استاندارد صنعت افزایش داد؟

screen21

با پیگیری دو پرسش ابتدایی که حذف کردن و تقلیل یافتن است، این بینش بدست خواهد آمد که چگونه ساختار هزینه نسبت به رقبا کاهش پیدا کند. با پیگیری دو پرسش بعدی که افزایش دادن و خلق کردن است، این بینش به دست خواهد آمد که چگونه می‌توان ارزش قابل ارائه به مشتریان را بالا برده و منابع جدید تقاضا خلق کرد. از زمانی که الگوی تصمیم‌گیری چهار اقدامی را بر روی نقشه وضعیت استراتژی صنعت خود به کار گیرید، به روندی جدید و دیدگاهی بدیع دست خواهید یافت.