بوم استراتژی

بوم استراتژی که «نقشه وضعیت استراتژی» نیز ترجمه شده است، چارچوبی برای تشخیص و هم‌چنین برای اقدام است که در ساخت استراتژی‌های بسیار جذاب اقیانوس آبی به کار می‌رود. این ابزار اهداف مختلفی دارد. از جمله آنها، آنکه وضعیتِ کنونی بازی در فضای بازار شناخته شده را نشان می‌دهد. این نمایش به ما اجازه می‌دهد دریابیم که رقابت اکنون در کجا در جریان است، عواملی که صنعت در حال حاضر روی آنها رقابت می‌کنند کدام هستند و چه مشتریانی از آنچه در بازار رقابتی موجود عرضه می‌شود، بهره‌برداری می‌کنند.

Strategy-canvas