معرفی ترجمه‌های فارسی

پس از انتشار نسخه ۲۰۱۵ از کتاب استراتژی اقیانوس آبی، ترجمه این نسخه جدید از آن از سال ۱۳۹۵ وارد بازار نشر کشور شده است. برای مشاهده جزئیات این ترجمه‌ها و مشخصات آنها و نیز سایر ترجمه‌های فارسی موجود از این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

درباره نویسنده