پایگاه اینترنتی BOSA

نخستین پایگاه اینترنتی فارسی زبان با محوریت استراتژی اقیانوس آبی به زودی راه اندازی خواهد شد.

این پایگاه در حال تکمیل اطلاعات و بهبود ظرفیت‌های نرم افزاری است.

درباره نویسنده